anneliek 2.jpg
anneliek 2.jpg
anneliek 2.jpg

Werkwijze


SCROLL DOWN

Werkwijze


 

Ondersteuning Op Maat

 

Ouders/verzorgers melden hun kind zelf aan, eventueel op advies van school, huisarts, of orthopedagoog. Na aanmelding volgt er een intakegesprek waarin alle relevante gegevens besproken worden en waarin afspraken gemaakt worden over het te volgen traject. Met toestemming van ouders/verzorgers worden gegevens verzameld uit het zorgdossier op school en uit eventuele verslaglegging na psychologisch en/of didactisch onderzoek. Indien nodig volgt een gesprek met de leerkracht .

 

Analyse & plannen

 

Door middel van analyse van het rekenwerk van de leerling en procesonderzoek wordt de (reken)taakaanpak van de leerling in kaart gebracht. Deze verkennende stappen scheppen een helder beeld van de leerproblematiek en van de sterke kanten van de leerling. Aan de hand van een grondige analyse van alle gegevens wordt een plan van begeleiding opgesteld. Dit plan wordt met ouders besproken en na hun goedkeuring, ook met school. Het is belangrijk dat begeleiding nauw aansluit bij de schoolsituatie.

 

Behandeling & evaluatie

 

Hierna start het begeleidingstraject voor een periode van minimaal drie maanden. Het kind komt minimaal één per week, op een vast tijdstip, naar de praktijk voor een begeleiding van 45 minuten. Thuis wordt er door de kinderen een aantal keren per week tijd besteed aan huiswerkopdrachten, zodat er automatisering van het geleerde kan plaatsvinden. Ouders zijn bij deze sessies altijd van harte welkom zodat zij mijn aanpak leren kennen en hun kind thuis op dezelfde manier kunnen ondersteunen. Gedurende de behandelingsperiode streef ik naar transparantie en samenwerking met leerlingen, ouders en scholen.

Regelmatig komt het voor dat de periode van drie maanden niet lang genoeg is. Wordt de begeleiding verlengd, dan zal ongeveer elke 4 maanden geëvalueerd worden en worden wanneer en waar nodig, de plannen bijgesteld.

 
anneliek 2.jpg

Werkwijze


Werkwijze