anneliek 5.jpg
anneliek 5.jpg
anneliek 5.jpg

New Page


SCROLL DOWN

New Page


 

Wat is Remedial Teaching?

 

Remedial teaching is “het aanbieden van pedagogische en didactische hulp aan kinderen die door een bepaald leer- en of gedragsprobleem lager dan gemiddeld functioneren” (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers) In de term remedial teaching zit het woord remedie. Remedie is afgeleid van het Latijnse woord remedium, dat geneesmiddel, hulpmiddel of redmiddel betekent. In deze context is een remedial teacher dus een gespecialiseerde leerkracht die ‘middelen’ aanreikt om een verstoord leerproces weer op gang te brengen en goed te laten verlopen.

De begeleiding is gericht op het leerproces; er wordt onder andere in kaart gebracht hoe een kind leert en welke denkstappen het maakt tijdens het maken van oefeningen. Daar waar nodig, wordt de leerling nieuwe vaardigheden en strategieën aangeleerd om de stof goed te begrijpen en toe te passen. De lessen worden precies afgestemd op de behoeften van de leerling.

RT is vorm van individueel onderwijs, waarin geleerd wordt in een veilige sfeer, vragen direct gesteld kunnen worden, meteen feedback gegeven kan worden en vooruitgang snel zichtbaar wordt. Dit is een reden dat RT niet alleen goed is voor ontwikkeling van de rekenvaardigheden, maar ook voor het verbeteren van zelfvertrouwen, zelfbeeld en plezier in school; elementen die vaak negatieve gevolgen ondervinden van leerproblemen.  
 

RT In het kort

  • Handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie.
  • Doelgericht en intensief werken met een leerling.
  • Hulp op maat.
  • Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem/- stoornis te kunnen omgaan.
  • Ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven.
  • Een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT-er er niet bij is.
  • Kennis en educatie voor ouders en leerkrachten om het kind te helpen.

 

Wat is het verschil tussen remedial teaching en bijles?

Bijles is een herhaling van lesstof die op school al eerder aangeboden is. Bijles is voor kinderen op de basisschool die moeite hebben met een bepaald onderdeel van rekenen, taal of spelling. Ze hebben de stof niet goed genoeg begrepen, omdat het tempo in de les te hoog ligt, omdat ze de uitleg van de leerkracht niet begrijpen of omdat er niet genoeg geoefend is. In de bijles wordt de stof nogmaals rustig doorgenomen, net zolang totdat het kind het begrijpt. Het grootste verschil tussen remedial teaching en bijles is de benadering van de begeleiding. Bijles is gericht op de inhoud van de lesstof. Remedial teaching is gericht op wat een kind nodig heeft om vooruitgang te boeken. Het richt zich niet alleen op wat een kind moet leren, maar vooral op welke manier hij dit het beste kan leren. Het gaat om de wijze waarop een kind zich de lesstof eigen maakt.

 
anneliek 5.jpg

New Page


New Page