anneliek 11.jpg
anneliek 11.jpg

New Page


SCROLL DOWN

New Page


 

Veel gestelde vragen
 

Wordt rekenondersteuning vergoed?

Nee, helaas zijn er geen mogelijkheden om rekenondersteuning vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar, ook niet als er dyscalculie is vastgesteld en de leerling in het bezit is van een dyscalculieverklaring

 

Kunnen we ook terecht voor bijles?

In principe wordt in praktijk de Optelsom geen bijles gegeven. Als de leerling door de begeleiding op groepsniveau is gekomen wordt in de laatste bijeenkomsten soms nog extra aandacht besteed aan onderwerpen die op dat moment in de groep behandeld worden en die de leerling nog niet goed begrepen heeft.

 

Wordt er cito-training gegeven?

Cito is voor scholen een mogelijkheid om kinderen te toetsen met onafhankelijk toetsmateriaal. Opgaven uit de cito zijn een afspiegeling van alles wat kinderen in voorliggende jaren op het gebied van het schoolse leren aangeboden hebben gekregen en zouden moeten beheersen. Om een zuiver beeld te krijgen van de rekenontwikkeling ben ik van mening dat er niet getraind moet worden voor een cito. Kinderen kunnen wel instructie krijgen over hoe ze een opdracht uit een cito het beste aan kunnen pakken. Dit gebeurt met zogenaamde redactie- en contextopgaven.

 

Is groepsles een mogelijkheid?

Remedial teaching is maatwerk. Dat kan alleen gegeven worden als er op individuele wijze gewerkt wordt. Ik geef geen begeleiding aan groepen.

 

Hoeveel lessen zijn er gemiddeld nodig om het rekenniveau van mijn kind op groepsniveau te brengen?

Het rekenonderzoek dat in de praktijk altijd vooraf gaat aan de werkelijke begeleiding geeft richting aan het te volgen handelingsplan en een indicatie over de leerbaarheid van een leerling. Hoe leerbaar een kind werkelijk is, moet blijken uit het rendement dat de leerling haalt uit begeleidingssessies. Hierover zijn van tevoren geen voorspellingen te doen en daarom is het niet mogelijk een indicatie te geven voor de duur van het hele begeleidingstraject.

 

Kunnen wij in de praktijk terecht om voor ons kind een dyscalculieverklaring te krijgen?

Alleen professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek mogen een dyscalculieverklaring afgeven. De deskundige moet hiervoor:

-      een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd)psychologie of orthopedagogiek hebben

-      gespecialiseerd zijn op het gebied van leerstoornissen en de onderwijsbelemmeringen, die daarmee samen kunnen gaan

-      een bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek hebben, minimaal op het niveau van de BIG-registratie. (BIG betekent Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

De opleiding tot remedial teacher en tot rekenspecialist c.q. dyscalculiespecialist voldoet niet aan bovenstaande eisen. Derhalve mag een remedial teacher geen dyscalculieverklaring afgeven.  Mijn kennis en ervaring stellen mij wel in staat middels diagnostiek vast te stellen of nader onderzoek bij een orthopedagoog of psycholoog dringend gewenst is.