Tarievenlijst
 

Intakegesprek van een half uur

Kennismaking
Inventarisatie van de hulpvraag van ouders en leerling
Uitleg en werkwijze in de praktijk
Uitwisseling reeds bekende gegevens (LOVS en eventueel aanwezige rapportage  van specialisten)
Ondertekening toestemmingsverklaring ouders voor inzage in het leerlingdossier van school
Praktische zaken

Kosteloos


2 sessies van 45 minuten

Kosten:  € 90

Rekenonderzoek  


Beschrijving beginsituatie en hulpvraag
Verslaglegging analyse en conclusie rekenonderzoek
Doelstelling
Leerinhouden en materiaalkeuzen
Organisatie
Adviezen voor school

Kosten: €50

Rapportage rekenonderzoek en handelingsplanning


Kosten: €50

Evaluatieverslag remedial teaching


2 keer per jaar

Kosteloos

Regulier Schoolbezoek


buiten reguliere bezoeken

Kosten: €12,50 per kwartier

Extra Schoolbezoek


Door mij gemaakte rekenmaterialen ter ondersteuning van het rekenproces

Kosteloos

 

Leerboeken ten behoeve van de eigen leerlijn

Kosten: €15 per half schooljaar

Materialen