anneliek test.jpg
anneliek 4.jpg
anneliek test.jpg

De praktijk


SCROLL DOWN

De praktijk


 

Remedial teaching in Capelle aan den IJssel

 

“De Optelsom” is een particuliere praktijk voor remedial teaching in Capelle aan den IJssel. De praktijk is gespecialiseerd in rekenen en biedt oplossingen voor kinderen met rekenproblemen, rekenangst en de daaruit voortvloeiende tegenzin om naar school te gaan als rekenen op het programma staat.

“De Optelsom” is in 2006 opgericht door Anneliek Jansen. Sindsdien hebben veel kinderen met hun ouders de weg naar de praktijk gevonden.

 

“De Optelsom” is er voor:

  • Kinderen in de basisschool leeftijd van groep 1 t/m groep 8
  • Jongeren in het VO die problemen ervaren bij het vak rekenen, mits deze kinderen een voortraject hebben gehad in de praktijk.

 

U kunt bij de Optelsom terecht voor:

  • Rekenbegeleiding bij rekenproblemen en dyscalculie
  • Bijkomende problemen zoals faalangst en een inefficiënte probleemaanpak en/ of oplossingsstrategieën.

 

“De Optelsom” staat voor een aanpak op maat, startend vanuit hetgeen een leerling wel kan: “Samen werken vanuit jouw kracht!”

 
anneliek 4.jpg

De praktijk


De praktijk