anneliek 9.jpg
anneliek 9.jpg
anneliek 9.jpg

Tarieven


SCROLL DOWN

Tarieven


 

Tarievenlijst
 

Intakegesprek van een half uur Kosteloos

Kennismaking
Inventarisatie van de hulpvraag van ouders en leerling
Uitleg en werkwijze in de praktijk
Uitwisseling reeds bekende gegevens (LOVS en eventueel aanwezige rapportage  van specialisten)
Ondertekening toestemmingsverklaring ouders voor inzage in het leerlingdossier van school
Praktische zaken


Rekenonderzoek  € 90

2 sessies van 45 minuten


Individuele rekensessie € 37,50

3 kwartier


Rapportage rekenonderzoek en handelingsplanning € 50

Beschrijving beginsituatie en hulpvraag
Verslaglegging analyse en conclusie rekenonderzoek
Doelstelling
Leerinhouden en materiaalkeuzen
Organisatie
Adviezen voor school


Evaluatieverslag remedial teaching  €50


Regulier Schoolbezoek Kosteloos

2 keer per jaar


Extra Schoolbezoek € 12,50 per kwartier

buiten reguliere bezoeken


Materialen

  • Door mij gemaakte rekenmaterialen ter ondersteuning van het rekenproces Kosteloos
  • Leerboeken ten behoeve van de eigen leerlijn € 15 per half schooljaar

 

 
anneliek 9.jpg

Tarieven


Tarieven